Rules

 1. 1 account per person.
 2. Be civil. No personal attacks.
 3. Respect everyone's time. No spam.
 4. Termeni legali

  Detalii legate de colectarea datelor

  Furnizarea de către dumneavoastră a datelor din prezentul document este necesară pentru scopurile susmenționate. În cazul în care nu doriți să furnizați toate aceste date, acest lucru nu vă împiedică din a susține demersurile întreprinse de către noi.

   

   

  Termeni și informații necesare privind colectarea semnăturilor

  SERIE DE BULETIN, COD NUMERIC PERSONAL ȘI CELELALTE DATE PERSONALE

  Conform articolului 150 din Constituția României, (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. (2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

  Printre datele obligatorii pentru ca semnăturile să fie validate, regăsim și Codul Numeric Personal și Seria de Buletin. Aceste date sunt impuse de legea de validare a inițiativelor cetățenești și pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost colectate.

  Responsabili de respectarea confidențialității datelor, conform legii, sunt membrii Comitetului de Inițiativă.

   

  Modificare și apelare la justiție

  În cazul în care unul dintre semnatarii Inițiativei de modificare a Constituției dorește să își retragă semnătura, poate solicita ştergerea datelor.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la adresa de e-mail contact@actiunea2012.ro sau la sediul Comitetului de inițiativă din București, strada Blănari, 23, etaj 2.

  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.