Universitatea de vară de la Izvoru Mureșului

Mișcarea politică România Mare în Europa pregătește viitorii membri în universități și cursuri de specialitate. Astfel, invităm membri și simpatizanții, din start, la un astfel de eveniment: UNIVERSITATEA DE VARĂ DE LA IZVORU MUREȘULUI, 11-17 AUGUST. Toate cheltuielile sunt acoperite. Pentru participare completați următorul formular, aflat la finalul programului.

Programul
Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului
Ediția a XVII-a, 12-17 august 2019
cu tema
România și românii de pretutindeni, la un an de la Centenarul Marii Uniri

 


Duminică, 11 august 2019
Sosirea şi cazarea participanţilor, din ţară şi de peste hotare, la Complexul Naţional Sportiv
Izvoru Mureşului.


Luni, 12 august 2019
10.00 - 10.30 – Deschiderea ediției 2019. Cuvânt de binecuvântare al PS Andrei, Episcopul Covasnei
și Harghitei; salutul organizatorilor; prezentarea participanţilor, a partenerilor și finanțatorului
ediţiei 2019
10.30 - 12.00 – Republica Moldova în evoluțiile geopolitice din zonă și interesul național românesc
12.00 - 12.30 – Pauză
12.30 - 14.00 – ReUnirea R. Moldova cu România, un proiect de țară pentru români? Dar pentru
clasa politică?
16.00 - 18.00 – Satul românesc - vatră de promovare a conștiinței și identității naționale - Mănăstirea
„Adormirea Maicii Domnului” Izvoru Mureșului, cu participarea PS Andrei, Episcopul
Covasnei și Harghitei și a preoților parohi din zonă
- Ioan Sabău-Pop, În actualitate: problematica proprietății în România (înstrăinările de pământ,
protecția fondului forestier și retrocedările, aspecte ale cetățeniei și proprietății după Tratatul de pace
de la Trianon)
- Avram Fițiu, Salvarea fermei țărănești de importanță economică în România
- Ioan Lăcătușu, Specificul identitar al satelor românești din județele Covasna și Harghita

 


Marți, 13 august 2019
10.00 - 12.00 – Provocări privind păstrarea identității la românii din Ucraina. Jumătate de milion de
români în pericol de asimilare. Poziția României!
12.oo - 12.30 – Pauză
12.30 - 14.00 – Românii din Serbia între politicile de asimilare ale Serbiei și promisiunile
autorităților române
16.00 - 18.00 – Drama românilor din Bulgaria. Ce face statul bulgar? Dar cel român?
- Prof.univ.dr. Adina Berciu, Românii (aromânii, meglenoromânii) din Balcani. Istorie și prezent.

 


Miercuri, 14 august 2019
10.00 - 12.00 – Provocări și priorități privind păstrarea și afirmarea identității naționale a românilor
din județele Covasna și Harghita. Acţiunea „Români pentru români”
Invitați: Marian Știopu și Florentina Teacă (FCRCHM), senatorii Marius Pașcanu și Gheorghe
Baciu (PMP), Dan Tanasă (ADEC), dr. Mihai Târnoveanu („Calea Neamului”), pr. Vasile
Antonie Tămaș („Voievozii Munților”)
12.00 - 12.30 – Pauză
12.30 - 14.00 – Demersuri pentru afirmarea identității românești a romano-catolicilor din Moldova;
Invitați: ing. Gheorghe Bejan, dr. Anton Coșa (Asociația Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru
Mărtinaș”)
Prezentarea volumului: Cornel Cadar, Anton Coșa, Fabian Doboș, Eroi catolici din Primul Război
Mondial și monumentele dedicate lor pe teritoriul Diocezei de Iași, Editura Presa Bună, Iași,
2018
16.00 - 18.00 – Personalități românești din diaspora despre experiența conviețuirii inter-etnice în
țările democratice
Invitați: prof. univ. dr. Ioan Mușcutariu (SUA), prof. univ.dr. Ion Ciurea-Weidner (Germania), Larisa
Axinia (Italia), Dan Tanasă (Spania, Germania)
- Dr. Catinca Agache (Germania), Profesorul universitar preotul-poet Teodor Damian din New York,
slujitor al spiritualității și culturii românești


Joi, 15 august 2019
ora 9.00 – participarea la Liturghia arhierească, săvârşită de PS Andrei, cu ocazia hramului
Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”
16.00 - 18.00 – Vernisarea expoziției de icoane ortodoxe
Lansări și prezentări de cărți:
 Ion I. Russu, Românii și secuii, ediția a II-a, ediție îngrijită și Prefață de Ioan Lăcătușu și Vasile
Lechințan, Cuvânt înainte la ediția a II-a de Ioan Opriș, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe,
2019, tipărită cu sprijinul TipoMoldova Iași;
 Gheorghe Popa-Lisseanu, Originea secuilor și secuizarea românilor, Editura Saeculum I.O.,
București, 2019, ediție alcătuită și îngrijită de I. Oprișan
20.00 – Seară românească şi foc de tabără. Spectacol oferit de Ansamblul „Rapsodia Călimanilor” al
Centrului Cultural Toplița; recitalul poeţilor Ionel Simota din Miercurea Ciuc şi Mihaela Aionesei
din Târgu Secuiesc

 


Vineri, 16 august 2019
10.00 - 12.00 – Politica partidelor parlamentare și a instituțiilor de stat față de românii de
pretutindeni și față de românii din zonele multietnice și pluriconfesionale din România;
12.00 - 12.30 – Pauză
12.30 - 14.00 – Consecințe pe termen mediu și lung ale declinului demografic a populației României
16.00 - 18.00 – Războiul informațional la frontiera NATO și UE. Cum răspunde România agresiunii
informaționale? România şi războaiele de imagine
- Dorin Suciu, Despre războaiele psihologice, mediatice și de imagine. Procedee de subversiune prin
dezinformare, intoxicare și manipulare
- Mihai Suciu, Spectacular și manipulare prin media

 


Sâmbătă, 17 august 2019
10.00 - 12.00 – Lansări și prezentări de cărți
 Acta Carpatica nr. 5/2018, Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de Centrul
European de Studii Covasna-Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae
Colan”, din Sf. Gheorghe și Asociația Ștefadina, din București
 Sangidava nr. 7(XIII), 2019, anuar editat de Centrul Cultural Toplița și Fundația Culturală
„Miron Cristea”
 Catinca Agache, Akassia - cineroman, Editura Limes, Cluj Napoca, 2019
 Corina Bărăgan-Sporea, Sita Buzăului în timpul Primului Război Mondial, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, prezintă dr. Ioan LĂCĂTUȘU
 Prezentarea proiectului editorial Mihai Eminescu 170 de ani de la naștere (1850-2020), prezintă
Aurel ȘTEFANACHI, Editura TipoMoldova, Iași
 Costel Cristian Lazăr, Toplița și Marea Unire, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2018
 Grai Românesc, periodic de spiritualitate ortodoxă al Episcopiei Covasnei și Harghitei, nr.
2(83)/2019
 TopLitera, revistă literară editată de Biblioteca Municipală „George Sbârcea”, Toplița
12.00 - 12.30 – Pauză
12.30 - 14.00 – Închiderea ediţiei 2019

  • August 12, 2019 at 6pm – August 18, 2019
  • Izvoru Muresului

Vei participa?

Arată 1 reacție

  • Viorica Boboc
    rsvped 2019-08-08 19:15:25 +0300